• Italiano
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Português BR
  • Polski
  • Русский
Przejdź do treści

Funkcje WEBSITE X5

Nowe funkcje programu oraz udoskonalenia.
Shape & Play!

Wersja 17

opublikowane 14 listopada 2018 - PRZECZYTAJ ARTYKUŁ NA BLOGU
Siatka CSS
Opracowany został nowy wewnętrzny mechanizm generowania stron. Dzięki technologii Siatek CSS układ strony jest teraz aranżowany automatycznie. Witryny można zatem budować szybciej, a ich renderowanie w różnych przeglądarkach jest bardziej precyzyjne.

Witryny pełnoekranowe
Dzięki nowej opcji możesz dopasować wielkość galerii, mapy albo każdego innego obiektu do całej szerokości okna przeglądarki.

Przycisk wyzwalacza
Przycisk wyzwalacza (tzw. hamburger) jest wygodnym rozwiązaniem dla małych ekranów urządzeń mobilnych, ale na dużych ekranach także zyskuje coraz większą popularność. Teraz możesz:
>Wstawiać menu wyzwalacza w każdej rozdzielczości okna;
>Zaprojektować wygląd przycisku wyzwalacza;
>Określić szybkość otwierania menu wyzwalacza.

Automatyczna obsługa zamówień [tylko wersja Professional]
Nowa opcja automatycznej obsługi zamówień. Jeżeli sprzedajesz produkty w wersji cyfrowej, to klient zaraz po dokonaniu wpłaty przez PayPal automatycznie otrzyma wiadomość o postępie realizacji zamówienia.

Zarządzanie rabatami [tylko wersja Professional]
W strategii efektywnej sprzedaży istotną rolę odgrywają kody kuponów oraz rabaty. Teraz możesz je ustawić zarówno dla poszczególnych produktów, jak i dla całkowitej wartości zamówienia.
>Możesz ustawić rabaty stałe lub procentowe;
>Możesz aktywować kody kuponów, określić datę początkową i końcową ich ważności;
>Możesz jednocześnie aktywować i zarządzać większą liczbą kodów rabatowych

Amazon Pay [tylko w wersji Professional]
Wśród metod płatności dostępna jest już Amazon Pay. Masz zatem do dyspozycji kolejne narzędzie wychodzące na przeciw potrzebom klienta.

Rejestracja klientów [tylko w wersji Professional]
Teraz klient ma możliwość podjęcia decyzji, czy podczas zakupów chce się rejestrować, czy nie.

Zarządzanie tagiem Title [tylko w wersji Professional]
Udoskonalone zostało zarządzanie tagiem Title, który ma zasadnicze znaczenie przy optymalizacji stron. Teraz możesz:
>Określić wartość tagu Title dla poszczególnych stron oraz artykułów blogu;
>Ustawić format tagu Title.

Optymalizacjia SEO blogu [tylko w wersji Professional]
Teraz dla każdego artykułu publikowanego na blogu można określić matatagi opisu Description oraz słów kluczowych Keywords.

Więcej funkcji

W obiekcie Menu są teraz nowe opcje pozwalające zastosować ustawienia stylu bieżącej strony także do menu poziomu.

Zarządzanie marginesami jest teraz efektywniejsze dzięki otwarciu specjalnego okna dialogowego.

Wyświetlanie obrazów i filmów w oknie ShowBox zostało udoskonalone, tak że zajmują teraz całą szerokość ekranu dowolnego urządzenia.

Wszystkie obiekty w naszym sklepie Marketplace mogą wykorzystywać darmowe obrazy Pixabay.

W edycji Start dostępna jest teraz opcja responsywności.


Wersja 16

wydany 20 czerwca 2018 r.
HTML5 & SEO

Do kodu zostały wprowadzone nowe tagi HTML5. Tym samym została udoskonalona nie tylko semantyka, ale także dostępność stron. Dzięki czemu teraz Twoja witryna wypadnie lepiej w wynikach wyszukiwarek, takich jak Google.

Tagi H1-H6 dla wersji Professional

Wykorzystaj ustawienia tagów H1-H6 w optymalizacji SEO. To pomoże Ci uzyskać wyższe miejsce w rankingach wyszukiwarek, takich jak Google.

Style nagłówków

Teraz istnieje możliwość definiowania stylów nagłówków i stosowania ich w edytorze tekstu.

Bezpieczeństwo i RODO

Generatory kodu WebSite X5 zostały poddane weryfikacji w celu uzyskania pewności, że są zgodne z obowiązującą w Unii Europejskiej regulacją RODO. Masz w ręku wszystko, co potrzebne, włącznie z nowymi procedurami postępowania użytkownika, gdy w grę wchodzi wygenerowania hasła. Teraz do Ciebie należy poprawne skonfigurowanie witryny.

Strony AMP dla wersji Professional

Do blogów została wprowadzona nowa technologia AMP (Przyspieszone Strony Mobilne). Można jednym kliknięciem przekonwertować wszystkie posty na strony AMP. To pozwoli im szybciej się ładować i będą doskonale wyglądać na ekranie smartfona.

Zarządzanie projektami

Od teraz zarządzanie projektami będzie łatwiejsze. Mianowicie, wszystkie projekty będą zapisywane w tym samym folderze, niezależnie od tego, w której wersji powstały. Zatem nie będzie już trzeba eksportować i importować projektów za każdym razem, gdy chce się je zaktualizować do nowej wersji.

Podgląd witryny

Okno podglądu witryny zostało przekonstruowane, dzięki czemu można teraz:
używać paska narzędzi z większymi przyciskami, które łatwiej znaleźć na ekranie
korzystać z nowego przycisku Urządzenie - bardzo przydatnego przy wyświetlaniu witryn responsywnych, których widoki definiują poszczególne punkty kontrolne.
zastosować polecenie, które zapamiętuje, jakiej przeglądarki chcesz używać do wyświetlania podglądu

Link Rozmowa/Wiadomość

Dotychczasowy link Rozmowa przez Internet został zmieniony na Rozmowa/Wiadomość i w związku z tym otrzymał nową funkcjonalność. Teraz możesz utrzymywać kontakt z gośćmi witryny nie tylko przez Skype'a, ale także za pośrednictwem innych usługodawców, takich jak WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Viber oraz Vkontakte Poza.

Pliki załączników dla wersji Professional

Od tej pory do formularza zamówienia w sklepie internetowym możesz wstawić załącznik. Tą drogą możesz przesyłać klientom załączniki z zasadami ochrony prywatności albo obrazy przedstawiające sprzedawane produkty.

Więcej funkcji

Zgodność programu z animacjami WebAnimator 3.

Działanie strony 404 zostało zmodyfikowane tak, by uprościć ręczne zarządzanie nią w pliku .htaccess.

Wysyłanie na serwer zostało zmodyfikowane tak, by działało bardziej elegancko. Pliki dotyczące obiektów opcjonalnych są teraz eksportowane do podfolderu, zamiast do katalogu głównego witryny.

Od tej pory plikowi IWZIP, zawierającemu eksportowany projekt, możesz samodzielnie nadać nazwę.

Łatwiejszy będzie też proces instalacji. Nie będzie trzeba całkowicie przeinstalowywać nowej wersji, ponieważ będzie ona traktowana jak aktualizacja programu.


Wersja 15

wydany 7 marca 2018 r.
Przeglądaj swoją witrynę na telefonie Dla edycji Professional

W celu wyświetlenia podglądu witryny na urządzeniu mobilnym, wystarczy zeskanować kod QR.

Strona błędu 404 Dla edycji Professional/h3>

Zaprojektuj wygląd strony błędu 404: niezbędny kod zostanie obsłużony automatycznie.

Reklama

Aby lepiej rozmieścić banery reklamowe, możesz:
Wybrać strony, na których baner będzie widoczny
zaplanować rozpoczęcie i zakończenie kampanii reklamowej
określić w sekundach, po jakim czasie baner ma się pokazać.

Wzorce graficzne

Program zawiera ponad 100 nowych wzorców graficznych.

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Teraz, zarówno wersja Professional, jak i Evolution wyposażone są w zaawansowane opcje obsługi kopii zapasowej:
ustawienia ręcznego lub automatycznego tworzenia kopii zapasowej
automatyczna kopia zapasowa przy pierwszym zapisaniu
automatyczne usuwanie starych kopii zapasowych
przypomnienie o kopii zapasowej.

Analityka projektu Dla edycji Professionalh3>

Monitorowanie poprawności projektu zostało rozszerzone na wszystkie ustawienia i elementy wzorców.

Obrazy produktów

Ulepszony import i eksport pliku .CSV z listą obrazów produktu. Teraz istnieje możliwość dodania obrazów produktu.

Więcej funkcji

Udoskonalony podgląd pełnoekranowy pola pokazu. Teraz obraz może zajmować cały ekran.

W razie potrzeby automatyczne aktualizacje obiektów opcjonalnych lub ich instalacja jest uruchamiana z chwilą otwierania projektu.

Udoskonalone zarządzanie obiektami. Teraz można skorzystać z pola wyszukiwania i posortować listę dostępnych obiektów alfabetycznie lub według kategorii.

Istnieje też możliwość wyszukiwania obiektu z nowej kategorii obiektów użytych w danym projekcie.

Wprowadzenie nowego stylu wskazówek ekranowych oraz efektów pod wskaźnikiem myszy.

Wygląd okna analizy projektu został zmieniony.

Wygląd okna tworzenia mapy witryny został zmieniony.

Kalendarz obsługujący pole daty w formularzu kontaktowym ma teraz nowy styl graficzny.
Wersja 14

wydana 18 października 2017 r.Zarządzanie czcionkami

Zarządzanie czcionkami jest teraz powiązane ze wzorcem. Czcionki Google Fonts oraz Web Fonts zostały zintegrowane z programem. Wprowadzono także nowe czcionki domyślne.

Menu

Wprowadzono nowy obiekt Menu, udoskonalono wizualizację responsywności oraz opcje dostosowania paska przypiętego.

Efekt paralaksy

Nowe efekty paralaksy odwróconej oraz stałej. Udoskonalone zostały formaty wierszy: teraz można wstawiać pokazy slajdów oraz mapy lub zastosować animowany nakładany filtr koloru.

Formularz kontaktowy

Nowe ustawienia stylu przycisków wysyłania. Istnieje teraz możliwość modyfikowania etykiety przycisku Wyślij.

Pełnoekranowe pole pokazu

Wprowadzono pełnoekranowe animowane galerie z efektami przejścia.

Blog

Nowy układ elementów na stronie głównej blogu, obraz tytułowy dla każdego postu, można wykorzystać bloki boczne oraz kategorie artykułów.

Sklep internetowy

Teraz można rozpocząć rejestrowanie klientów witryny przez stworzenie im kont podczas pierwszego zakupu, a następnie wyeksportować ich dane jednym kliknięciem.

Wzorce graficzne

Program zawiera ponad 200 nowych wzorców graficznych.

Kopia zapasowa

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej przy każdym zapisywaniu projektu (tylko Professional) oraz zarządzanie komunikatami przypominającymi. Stare kopie zapasowe są usuwane automatycznie.

Interfejs

Udoskonalony interfejs oraz nowy wygląd ikon obiektów.


Chcesz wiedzieć coś więcej?

Jeżeli masz WebSite X5 z usługą Update Protection, to aktualizacje sa już dostępne i możesz je znaleźć tutaj.
Jeżeli masz starą licencję WebSite X5 bez usługi Update Protection, to skorzystaj ze specjalnej oferty aktualizacji.
Jeżeli nie jesteś jeszcze użytkownikiem WebSite X5, to dołącz do nas!

Bądź na bieżąco
Copyright © 2018 Incomedia s.r.l. Wszelkie prawa zastrzeżone. P.IVA IT07514640015. Terms of Use and Privacy Policy Incomedia.
Wróć do spisu treści